10 Temmuz 2015 Cuma

phpMyAdmin,MySql ve Veritabanı Oluşturma

PhpMyadmin,Php dilinde yazılmış Mysql veritabanında ki işlemlerimizi görsel olarak yapmamızı sağlayan bir sistemdir.PhpMyadmin ile;

-Veritabanı açılabilir.

-Kullanıcılar tanımlanabilir.

-Tablolar oluşturulabilir.Ve tablolara veri eklenip silinebilir.

Ve buna benzer birçok işlem yapılabilir


Daha önce Wampserver kurulumunu anlatmıştım.Şimdi wampsever'e tıklayarak aktif hale getiriyoruz.Görev çubuğunda simge oluşacak simgeye tıklayın çıkan seçeneklerden   phpMyAdmin'i  seçin.Aşağıdaki pencere açılıyor.


                         

    Daha sonra veritabanlarına tıklayarak yeni bir veni bir veri tabanı oluşturun.
                        

Veritabanımız oluştuktan sonra sol taraftaki menüde gözükecektir.Tablo işlemlerini yapmak için üzerine tıklıyoruz.
                          
               Tablomuzun adını ve sütun sayısını belirledikten sonra devam ediyoruz
                           
        Şekildeki gibi sutünları size uygun biçimde doldurun.Veri tabanınız kullanıma hazır ..

9 Temmuz 2015 Perşembe

PHP ile MySQL bağlantısı kurmak

Veritabanı sunucusuna bağlandıktan sonra hangi veritabanını kullanılmak isteniyorsa o veritabanı seçilir. Bundan sonra da veritabanı kullanılabilir.


İlk önce MySQL veritabanı sunucusu bağlantısı yapılır:
MySQL veritabanı sunucusuna bağlanmak için mysql_connect() fonksiyonu kullanılabilir.mysql_connect() fonksiyonu MySQL sunucusuna yeni bir bağlantı kurar veya var olan bağlantıyı tekrar kullanır.

Kullanımı mysql_connect(SunucuAdi, KullaniciAdi, Sifre, YeniBaglanti);

Aşağıdaki kod yazıp kaydettikten sonra bağlantı kurlmuş oluyor.


<?php
$host="127.0.0.1";//host değişkenimize attığımız ip adresi
$user = "root";//Kullanıcı adını root ismini verdik
$pass = "";//Şifre kısmını boş(null) bırakıyoruz
$vt=mysql_connect($host,$user,$pass,"Bağlantı");
if($vt)
 echo "Bağlantı Kuruldu (1)";
else                                                            
 echo "Bağlantı Kurulamadı (0)";
?>

8 Temmuz 2015 Çarşamba

MYSQL GİRİŞ


MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir.

UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Kaynak kodu açık olan MySQL'in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir. Geliştiricileri, 500'den fazlası 100 milyon üzeri kayıt içeren 10.000 tablodan oluşan kendi veritabanlarını (200 terabyte civarında veri) MySQL'de tuttuklarını söylüyorlar.

MySQL, tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı sistemlerde söz konusu olan erişim hakları sorununu başarılı bir şekilde çözmektedir. MySQL'in 4.0 sürümü ile birlikte "transaction" desteği, 4.1 sürümüyle birlikte de alt sorgu desteği eklenmiştir. Bugün ise MySQL 5.0 ve 6.0 sürümlerinin isimlerini çok daha sık duymaktayız.

Ayrıca "veri tutarlılığını (referential integrity)" sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiştir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek çok veritabanı programcısı VTYS'lerdeki veri tutarlılığı'nın esnek olmayan, zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir.

MYSQL'de CASE, IF, IFNULL, NULLIF KULLANIMI

CASE

MYSQL 'de bazı yerlerde (örneğin select işleminde seçilecek değer için )koşul kullanılabilir. CASE deyimi bu işlem için kullanabiliriz.

KULLANIM ŞEKLİ:

SELECT alan1, alan2,
CASE alan3
WHEN 'deger1' THEN 'deger1a'
WHEN 'deger2' THEN 'deger2a'
WHEN 'deger3' THEN 'deger3a'
ELSE 'ön tanımlı değer'
END
FROM tablo

  örnekle açıklayalım:

ÖĞRENCİ TABLOSU


ad
soyad
bolumId
bolumAdi
Mehmet
Durmaz
1
Bilgisayar Öğretmenliği
Ahmet
Yıkılmaz
1
Bilgisayar Öğretmenliği
Ayşe
NULL
2
Fizik Öğretmenliği
Melek
Tunc
2
Fizik Öğretmenliği
Seher
Ay
5
Biyokimya Mühendisliği
Şakir
Yok
4
Kimya Öğretmenliği
Abbas
Kırmızı
3
Fizik Bölümü
Ayşe
Pekmez
2
Fizik Öğretmenliği
Mert
Günaydın
5
Biyokimya Mühendisliği

Bu örneğimizde bölüm değerlerine göre bölüm adlarını yazdıracağız.

//Ekrana gelecek sutunlerı belirledik
SELECT ad,soyad,bolumId,case bolumId
//bolumId si değerine göre gelecek yeni değerleri belirledik
When '1' then 'Bilgisayar Öğretmenliği'
When '2' then 'Fizik Öğretmenliği'
When '3' then 'Fizik Bölümü'
When '4' then 'Kimya Öğretmenliği'
When '5' then 'Biyokimya Mühendisliği'
//yeni değerlerin sütun ismini bolumAdi olarak değiştirdik
end as bolumAdi from ogrenci

IF_ ELSE
IF kullanımı basit bir koşul ifadesidir.

Kullanım Şekli:
SELECT 
IF     'kosul_ifadesi' THEN 'komutlar1'
ELSEIF 'kosul_ifadesi' THEN 'komutlar2'
ELSE 'komutlar3'
END IF
FROM tablo

Örnekle açıklayalım;
Örnekle açıklayalım;
ad
soyad
notu
Mehmet
Durmaz
45
Ahmet
Yıkılmaz
58
Ayşe
NULL
65
Melek
Tunc
18
Seher
Ay
92
Şakir
Yok
85
Abbas
Kırmızı
62
Ayşe
Pekmez
55
Mert
Günaydın
38
Bu örneğimizde notu 60 dan yüksek olan öğrencilere geçti  düşüklere kaldı yazıyoruz.
SELECT AD , SOYAD
IF(NOTU>=60,"GEÇTİ","KALDI")
AS SONUÇ
FROM ÖĞRENCİ
IF NULL
ıfnull kullanımı içinde  verilen iki değer için eğer ilk değer(boş)null  değilse sonuca ilk değeri, boş ise sonuca ikinci değeri döndürür. ıfnull sonuca bir string yada integer değerleri döndürür.
Kullanım Şekli:

1
2
3
4
5
SELECT IFNULL(1,0); -- returns 1
SELECT IFNULL('',1); -- returns ''
SELECT IFNULL(NULL,'IFNULL function'); --Örnekler;

SELECT IFNULL(1,2); 

SONUÇ:1

  1. SELECT IFNULL(NULL,2);  

SONUÇ:2


NULLIF

Nullif koşul ifadesinde eğer içinde verilen iki değer eşit ise boş(null) değerini değil ise ilk değeri değer sütunumuza döndürecektir.

Kullanım Şekli:

NULLIF(ifade1, ifade2);
Örnekler:

  1. SELECT NULLIF(2,2);  

SONUÇ:NULL


SELECT NULLIF(2,3);