3 Temmuz 2015 Cuma

MYSQL OperatörlerİSİM
TANIM
AND,&&
Mantıksal VE
=
Bir değer atamada (UPDATE işlemleri gibi.)
: =
Bir değer atamada karşılaştırma işlemlerinde.
BETWEEN x AND y
X ve Y arasındaki değerleri belirler.
BINARY
Sayıların ikilik sayı sistemine göre işlem yapılır.
&
İki bit bloğundaki tüm bitleri sırasıyla VE bağlacı ile işleme sokmak için kullanılır.
~
Sayının binary değerinin tersini alır.
|
İki bit bloğundaki tüm bitleri sırasıyla VEYA bağlacı ile işleme sokmak için kullanılır.
^
Belirtilen karakterlerden olmayacak şekilde bir tek harf yerine kullanılır.
CASE
  Kosula göre işlem yapma
  DIV
  Tamsayı bölme.
  /
  Bölme operatörü
  < = >
  Eşitlik karşılaştırma yapar.
  =
  Belirtilen değere eşit olanlar.
  >=
  Belirtilen değerden büyük veya eşit olanlar.
  > 
  Belirtilen değerden büyük olanlar.
  IS NOT NULL
  Null değerine sahip olmayanları tanımlar.
  IS NOT
  Doğru, yanlış veya bilinmeyen değerlerin değiline karşı mantıksal değer sunar.
  IS NULL
  Belirtilen alanların NULL olanlarını seçmek için kullanılır.
  IS
  Doğru, yanlış veya bilinmeyen değere karşı mantıksal değer sunar.
  << 
  Bir bit bloğu üzerinde sola kaydırma işlemi o blok üzerindeki tüm bitler sol pozisyona geçer.
  <=
  Belirtilen değerden küçük veya eşit olanlar.
  < 
  Belirtilen değerden küçük olanlar.
  LIKE
  Belirli bir kalıba uygun olan bilgileri seçmek için kullanılır.
  -
  Çıkarma operatörü
  % or MOD
  Herhangi bir yazı yerine geçer.
  NOT BETWEEN x AND  y
  X ve Y arasında olmayan değerleri belirler.Yani X’ten küçük Y’den büyük değerler.
  ! =,<>
  Belirtilen değere eşit olmayanlar.
  NOT LIKE
  Belirli bir kalıba uygun ifade olan bilgileri seçmek için kullanılır.
  NOT REGEXP
  Komples sözdizimine sahip olmayan ifadeleri bulmak için kullanılan bir tekniktir.
  NOT, !
  Mantıksal DEĞİL
  ||,OR
  Mantıksal VEYA
  +
  Toplama operatörü
  REGEXP
  Komples sözdizimine sahip ifadeleri bulmak için kullanılan bir tekniktir.
  >> 
  Bir bit bloğu üzerinde sağa kaydırma işlemi o blok üzerindeki tüm bitler bir sağ pozisyona geçer.
  RLIKE
  REGEXP  ile aynı işleve sahip.
  SOUNDS LIKE
  Sese göre arama yapar.
  *
  Çarpma opera
  _
  Bir tek karakter yerine geçer.
  XOR
  Özel VEYA DEĞİL

  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder