2 Temmuz 2015 Perşembe

SQL Kodları ile veritabanı oluşturma,tablo oluşturma,veri ekleme,veri güncelleme,veri silme işlemleri

VERİ TABANI OLUŞTURMA

Sql  kodu ile veri tabanı oluşturmak için create database komutu kullanılmaktadır.
Kullanımı:
create database deneme
Yukarıdaki sql kod ile deneme isimli sir  veri tabanı oluşturduk.

TABLO OLUŞTURMA

Aşağıdaki SQL kodları sql ekranına yazdırıp çalıştırıldığı zaman öğrenci adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları ogr_no, Adı, Soy adı olarak tanımlanmış olur.

CREATE TABLE ogrenci (
ogr_no INT,
Adi VARCHAR(15),
Soy adi  VARCHAR(15))

VERİ EKLEME

Bir tabloya yeni veri eklemek için INSERT deyimi kullanılır.INSERT deyimi, INTO ve VALUES ifadeleriyle birlikte kullanılır ve tabloya yeni veri eklemesi  sağlanır.
Tablodaki tüm alanlara değer girilecekse, tablo isminden sonra sütun isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur. Çünkü bu tür durumda  tablodaki tüm alanlara veri girişi sağlanmış olacaktır.

Az önce oluşturduğumuz tabloya şu şekilde veri ekleyebiliriz:
INSERT INTO ogrenci(ogr_no,adi, soyadi) values ('134415000','unal','kaplan')

VERİ GÜNCELLEME
Belirtilen tablodaki alanların değerlerini belirtiren ölçütlere göre değişmek için bir  güncelleme sorgusu oluşturmak gerekir.Bunun için UPDATE DEYİMİ KULLANILIR.
Az önce oluşturduğumuz verinin ismini değiştirelim:

UPDATE ogrenci SET adi ='sümeyye' WHERE ogr_ no =134415000
VERİ SİLME
Bir tabloda bulunan kayıt veya kayıtların istenildiği zaman silinmesi mümkündür.
tablolarda silme işlemi gerçekleştirmek için DELETE komutu kullanılır.DELETE komutu kullanırken FROM eki ile birlikte tablo ismi yazılarak hangi tablodan veri silinmesi istenildiği belirtilebilir.WHERE deyimi ile de verilerin silinme koşulu belirlenir.
Eğer WHERE ifadesi ile bir koşul belirlenmezse tablodaki tüm kayıtlar silineceğinden WHERE kullanmaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

DELETE FROM ogrenci WHERE ogr_no='134415000'Hiç yorum yok:

Yorum Gönder